Finalex księgowość dla sklepów internetowych

Zyskuj i pomnażaj

Restrukturyzacja

Pomagamy przedsiębiorcom opracować skuteczny plan wyjścia z kryzysu.

finalex

Restrukturyzacja

Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi – rozumiemy więc doskonale, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i czasami firmy czy osoby fizyczne stają na finansowym zakręcie.

Należy jednak pamiętać, że z każdej trudnej sytuacji finansowej zazwyczaj jest wyjście – aby je odnaleźć i właściwie wykorzystać, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów, którym łatwiej będzie zachować zimną krew i, bazując na swoim rozległym doświadczeniu, zaproponować plan wyjścia z kryzysu.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Oferujemy wsparcie w restrukturyzacji przedsiębiorstw, prowadzeniu postępowań układowych oraz w skutecznym i bezpiecznym dokonaniu upadłości firmy. Jednocześnie doradzamy jak zgodnie z prawem ochronić majątek, by móc ponownie, tym razem skutecznie móc powrócić do gry i zbudować z sukcesem nową firmę.

Kiedy warto skorzystać z naszej pomocy? Restrukturyzację przeprowadza się zwykle z dwóch powodów: wtedy, gdy sytuacja jest zła i wymaga radykalnych kroków poprawiających jej rentowność, aby uniknąć upadłości, jak i wówczas, gdy poszukujemy szansy na szybszy rozwój firmy, redukcje kosztów stałych lub szykujemy się do wprowadzenia firmy na Giełdę Papierów Wartościowych bądź zapraszamy do spółki inwestora i chcemy poprawić wyniki finansowe w celu uzyskania lepszej wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych

Zajmujemy się również wspieraniem gospodarstw rolnych, których problemy z zadłużeniem powodują, że zawisła nad nimi wizja bankructwa. Również w takich wypadkach, po wykonaniu odpowiednich analiz, pomagamy w wypracowaniu planu działania akceptowalnego dla wierzycieli i pozwalającego uzyskać odroczenie spłaty bądź redukcję zadłużenia i wyprowadzić gospodarstwo z trudnej sytuacji.

Każde działania restrukturyzacyjne poprzedzić musi szczegółowy audyt finansowy, prawny i analiza modelu biznesowego i procesów biznesowych. Dopiero taka, dogłębna wiedza o faktycznej kondycji firmy czy gospodarstwa pozwala na zbudowanie planu działania. Następnie, w imieniu właścicieli, Finalex prowadzi rozmowy z wierzycielami i organami egzekucyjnymi, wypracowując rozwiązania pozwalające na wybrnięcie z kłopotów.

restrukturyzacja gospodarstw rolnych
Upadłość konsumencka

Likwidacja i upadłość spółek

Finalex oferuje także doradztwo i pomoc w skutecznym i bezpiecznym dla właścicieli i zarządów przeprowadzeniu procesów upadłościowych oraz likwidacji spółek. Są to procesy skomplikowane pod kątem prawnym, dlatego warto zasięgnąć naszej rady zanim wykona się jakiekolwiek, często nieodwracalne później, kroki prawne.

Upadłość konsumencka

W przypadku osób fizycznych w sytuacji niewypłacalności oraz członków zarządów obciążonych niespłaconym zadłużeniem prowadzonych przez nich spółek Finalex doradza jak skutecznie dokonać upadłości konsumenckiej i zacząć życie na nowo – tym razem bez komorników, windykatorów i rosnących długów.

Ochrona majątku

Przy pierwszych pojawiających się oznakach potencjalnej utraty płynności finansowej warto skonsultować z nami możliwości prawne ochrony majątku firmy oraz zarządów i właścicieli przed ewentualną egzekucją. Istnieje szereg w pełni legalnych działań, które pozwolą Państwu ochronić zgromadzony majątek przed jego utratą na rzecz wierzycieli.

Analizę ryzyka utraty majątku i możliwości jego skutecznej ochrony prawnej warto wykonać już na etapie tworzenia biznesplanu przedsięwzięcia. Wtedy łatwiej jest podjąć decyzje dotyczące m.in. formy prawnej firmy czy architektury prawno-biznesowej biznesu oraz zdecydować o wyborze odpowiedniej jurysdykcji dla planowanej działalności. Oczywiście, pomożemy Państwu podjąć niezbędne działania na każdym etapie cyklu życia firmy – czasem będzie to związane z dokonaniem niezbędnych kroków restrukturyzacyjnych.

Księgowość online dla sklepu internetowego
Księgowość dla sklepu internetowego

Wypełnij wniosek

Po wpłynięciu wniosku nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem pod wskazanym w formularzu numerem telefonu lub adresem email.

Masz pytanie? zadzwoń