Finalex księgowość dla sklepów internetowych

Zyskuj i pomnażaj

Skuteczna Windykacja

Wspieramy firmy w skutecznym egzekwowaniu ich należności, reprezentujemy interesy Wierzycieli przed organami państwowymi i podczas negocjacji.

finalex

Windykacja

Niezapłacone w terminie bądź wcale faktury, niedostarczone towary czy usługi – takie sytuacje w określonych okolicznościach mogą poważnie zagrozić płynności finansowej Twojej firmy. Nie bądź bierny wobec takiego zagrożenia – zgłoś swój problem do Finalex, a my uruchomimy działania w celu odzyskania całości lub choćby części Twoich należności.

Finalex wesprze Twoim firmę w każdej, zgodnej z prawem formie windykacji należności. Pomożemy Ci dokonać oceny stopnia zagrożenia oraz wprowadzić narzędzia monitorujące należności przeterminowane. Wyręczymy Cię także w podjęciu prób polubownego rozwiązania problemu oraz będziemy Cię reprezentować w negocjacjach zmierzających do ustalenia harmonogramu spłat długu lub jego rollowania czy restrukturyzacji.

Jeśli działania polubowne zawiodą, Finalex wesprze Twoją firmę w skutecznym dochodzeniu należności na drodze sądowej. Na tym etapie możemy także pomóc w działaniach specjalnych, jak choćby określenie rzeczywistych składników majątku dłużnika.

Księgowość dla sklepu internetowego

Zgłoś sprawę
do windykacji

Po wpłynięciu wniosku nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem pod wskazanym w formularzu numerem telefonu lub adresem email.

Masz pytanie? zadzwoń